Gegevensbescherming

De Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming, een soort Europese privacywet, regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken.

Ook wij passen deze Verordening toe. We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig, gebruiken ze niet meer of niet langer dan echt nodig is. We zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens ook voldoende beschermd worden tegen derden. Iedereen van wie we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of te laten wissen, te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als bij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

In het kader van die Europese Verordening voor de Gegevensbescherming, is er ook voor onze organisatie een privacyreglement voor handen:

Privacyreglement voor bewoners