Onze geschiedenis

vzw Consolata regio Putte staat in voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf en assistentiewoningen in het hart van het dorp van Putte. We zijn een christelijk geïnspireerde organisatie, gegroeid uit de congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van Sint-Genesius-Rode.

Alles begon in het jaar 1874:
toen namen enkele zusters, op vraag van de toenmalige pastoor Goelen, de zorg over de kansarme en zieke inwoners van Putte op zich.

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd de armen- en ziekenzorg uitgebreid met de verzorging van weeskinderen en een damespensionaat.
Het was de voorloper van een kleuterschool en
een rustoord voor ouderen.

Onder leiding van zuster Suzanne werd in 1934 een tweede vleugel aan het klooster gebouwd: zowel meer als minder gegoede bejaarden konden op deze wijze een aangenaam onderkomen vinden bij de zusters. Solidariteit was het succesrecept.

Rond dezelfde periode werden ook kleuterklasjes opgestart en staken de zusters in de naburige parochies een handje toe bij het wassen, strijken en herstellen van liturgisch linnen.

Hierdoor maakten ze hun roeping waar: de onbaatzuchtige en evangelisch geïnspireerde inzet voor de medemens, zoals ook in de constituties van de zusters opgenomen.

Pas na Wereldoorlog II werd bejaardenzorg een specifiek speerpunt van de opeenvolgende regeringen in dit land.

De zusters speelden hierop in en moderniseerden: gaandeweg werden oudere gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw, om te voldoen aan evoluerende eisen qua gezondheidszorg, kwaliteit, hygiëne en veiligheid.

In 1971 werd de vzw Consolata opgericht om alle werken van de zusters te beheren. Sinds 1992 is vzw Consolata Putte een zelfstandige vzw met als opdracht het werk van de zusters in dezelfde geest verder te zetten en door te geven aan toekomstige generaties.

Consolata betekent trouwens ‘troost’. Een betekenisvolle benaming, naast het werkwoord ‘consolare’ dat staat voor ‘comfort bieden’. Zo werden ‘het klooster’ en ‘rusthuis Heilig Hart’ begrippen in Putte. In 1985 legden de zusters de plannen voor een gloednieuw woonzorgcentrum op tafel. 

Een nieuw tijdperk werd ingeluid, want de vooruitstrevende zusters namen een gedurfd besluit: ze braken met de traditie. Van het klassieke rusthuis ging men naar een modern woonzorgcentrum waar de bewoner voortaan centraal zou staan. Ook de toenmalige architecturale spitsvondigheden straalden deze nieuwe dynamiek uit: het zonlicht moest optimaal alle ruimten bereiken via de vele erkers. De bewoners moesten contact kunnen houden met de buitenwereld en de gemeenschap van Putte door de centrale patio op ieder verdiep die een uitzicht geeft op het dorpscentrum. Amper vijf jaar later werd het nieuwe woonzorgcentrum geopend.

In 2001 werd het woonzorgcentrum uitgebreid door het verwerven van een woning naast het bestaande gebouw, waar in dezelfde stijl een aanbouw werd toegevoegd. Het laatste grote project waar de zusters nog bij betrokken waren, is de bouw van de assistentiewoningen in 2012.

Trouw aan de erfenis van de zusters blijven we ook vandaag niet stilzitten. De plannen voor een nieuw woonzorgcentrum liggen momenteel op tafel, op 2 september 2022 werd de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. We hopen dit in het voorjaar van 2024 in gebruik te kunnen nemen. Het nieuwe gebouw wil vooral toekomstgericht antwoorden kunnen bieden op de vraag naar een aangename woon- en leefomgeving voor ouderen waar ze zich echt thuis kunnen voelen, met de garantie van professionele zorg. Volgende infofilm geeft wat meer een idee over onze plannen.


Zo geven we gevolg aan de warme oproep en opdracht van de zusters: zorgen voor een warm-menselijke leef- en woonomgeving, waar de bewoners centraal staan, in een open huis, geïntegreerd in de plaatselijke leefgemeenschap en in open dialoog met de familie.