Kwaliteitsbeleid

Wanneer je iets wil bereiken en ervoor wil zorgen dat iets vaste voet aan de grond krijgt, is de bepaling van een doel en hoe je daar wil geraken essentieel. Als we kijken naar het aspect kwaliteit, dan is ons doel het verwerven van een kwaliteitslabel. De weg ernaartoe is een duidelijk uitgewerkt en door alle medewerkers gekend en uitgevoerd kwaliteitsbeleid. In dit kader heeft onze stafmedewerker in haar rol als kwaliteitscoördinator een belangrijke rol. Zij zorgt er mee voor dat het kwaliteitsbeleid actueel blijft en houdt een vinger aan de pols voor de vertaalslag richting de medewerkers.

In functie van het gemakkelijk werken en de info bij iedere medewerker te krijgen, werken wij ook met een kwaliteitsprogramma: Menso. Dit programma is de standaard die is uitgewerkt door onze koepelorganisatie Zorgnet Icuro. Werken met Menso en daarin op basis van alle inspanningen alle kwaliteitsvereisten kunnen afvinken, zorgt dat je uiteindelijk een kwaliteitslabel kan behalen. Maar er is ook meer: zo peilen wij doorheen het verblijf van een bewoner op verschillende momenten naar de tevredenheid en het welbevinden. Ook de bezoeken van de zorginspectie zijn mee een graadmeter voor onze kwaliteitswerking.

Vragen over ons kwaliteitsbeleid of heb je graag meer info hierover?
Dan is er onze stafmedewerker en kwaliteitscoördinator