Onze missie en visie

Onze waarden en normen

Als christelijke instelling staan wij open voor elke geloofsovertuiging en voor de individuele waarden van onze bewoners. Onze missie en zorgfilosofie bouwen verder op de traditie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Sint-Genesius-Rode, die onze instelling gesticht hebben en haar gedurende verschillende decennia uitgebouwd hebben.

De insteek van onze werking is gebaseerd op de christelijke waarden en normen. Daarnaast is onze zorgfilosofie geënt op de door de Vlaamse overheid vastgelegde sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen. Volgende waarden nemen daar voor ons een centrale rol in op: respect voor privacy, autonomie, zelfredzaamheid en geborgenheid.

Onze bewoners centraal

Ons doel is om al onze bewoners een warme thuis te bieden. Onze medewerkers staan in voor onderhandel(en)de zorg: professionele zorg afgestemd op de persoonlijke behoeften en levensstijl van de bewoner. Vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg maken hier integraal deel van uit. Een open en respectvolle communicatie met onze bewoner, zijn of haar familie en mantelzorger(s) en zorgverleners zijn van cruciaal belang om deze onderhandel(en)de zorg te bereiken.

Vanuit onze traditie en expertise profileren wij ons ook naar specifieke doelgroepen:

  • wat betreft het wzc zijn dit de zwaar zorgbehoevende bewoners en bewoners met dementie;
  • binnen ons centrum voor kortverblijf richten we ons op ouderen met een (acute) zorgnood die voor korte tijd hier komen wonen zodat hun mantelzorger(s) even een pauze kunnen nemen;
  • binnen onze assistentiewoningen richten wij ons op bewoners die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen met de zekerheid dat er in noodsituaties ondersteuning is door onze nabije zorg.

Als open huis maken wij actief deel uit van de lokale gemeenschap. Dit in dialoog en samenwerking met de verschillende plaatselijke verenigingen, scholen, organisaties en dienstverleningen.

Een team van gemotiveerde medewerkers

Wij streven naar een team van deskundige en gemotiveerde medewerkers dat zich dagelijks inzet om onze visie waar te maken. We geven onze medewerkers daartoe de mogelijkheid zich continu te vormen en bij te scholen. Onze leidinggevenden zijn sterk mens- en zorggericht ingesteld zodat zij onze medewerkers kunnen coachen en begeleiden in het waarmaken van onze missie.