Binnen ons woonzorgcentrum hebben we ook drie kamers gericht op kortverblijf. Dat wil zeggen dat zorgbehoevende ouderen voor een bepaalde periode bij ons kunnen komen wonen om te herstellen na een ingreep, omdat ze even wat meer zorg nodig hebben, omdat de mantelzorgers er even tussenuit willen, …

Binnen ons woonzorgcentrum hebben we ook drie kamers gericht op kortverblijf. Dat wil zeggen dat zorgbehoevende ouderen voor een bepaalde periode bij ons kunnen komen wonen om te herstellen na een ingreep, omdat ze even wat meer zorg nodig hebben, omdat de mantelzorgers er even tussenuit willen, …

We richten ons hier dus op een tijdelijk verblijf waar we de bewoner in een aangename woon- en leefomgeving ontvangen en omringen met de nodige zorg. Ook hier trekken we onze filosofie door: we gaan voor een aangename dag- en tijdsbesteding, we vertrekken vanuit jouw noden en wensen, we zorgen dat je je hier thuis kan voelen.

Kortverblijf wil ook zeggen dat het de bedoeling is dat je terug zelfstandig gaat wonen. Ons team van medewerkers zal samen met jou dan ook bekijken en bespreken wat nodig is om hiervoor te zorgen. We zijn geen revalidatiecentrum, maar uiteraard kan er wel samen geoefend en gewerkt worden aan bvb. het verhogen van mobiliteit, het verhogen van zelfstandigheid, het aanleren van technieken om terug zelfstandig te wonen na het kortverblijf.

Wie meer info wenst over ons aanbod kortverblijf, kan hiervoor terecht bij:

Wie meer info wenst over ons aanbod, kan hiervoor terecht bij:

Kathleen Van den Bosch
Coördinator wonen en leven

Meer info vind je ook in onze onthaalbrochure.